تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

سیستم هشدار نقطه کور