تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

مسجد جامع یزد