تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان زمین‌گیر شده است

Share

۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان زمین‌گیر شده است