تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

تقاضای خرید خودرو در بازار دچار ریزش ۵۰ درصدی طی ۱۵ روز اخیر شد

Share

تقاضای خرید خودرو در بازار دچار ریزش ۵۰ درصدی طی ۱۵ روز اخیر شد