تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

توقف تولید تیبا تا پایان تیر؛ ظرفیت مونتاژ 3 میلیون دستگاه

ارسال اخبار اجاره ماشین

توقف تولید تیبا تا پایان تیر؛ ظرفیت مونتاژ 3 میلیون دستگاه