تهران اقدسیه / تهران نارمک
هر روز هفته 24 ساعته

محدوده کنترل آلودگی هوا